Chính sách bảo mật

14-05-2024

Giới thiệu

XSMN Thứ 4 (xsmnthu4.net) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin. Chính sách bảo mật này giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin chính từ người dùng:

Thông tin do bạn cung cấp: Đây là thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát, hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về thiết bị và hoạt động của bạn. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, trang web bạn truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi, thời gian bạn dành cho trang web của chúng tôi và các trang bạn truy cập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như kết quả xổ số, tin tức xổ số và hỗ trợ khách hàng.

Cải thiện trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi và làm cho trải nghiệm của bạn tốt hơn.

Liên hệ với bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn, trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để hiển thị quảng cáo cho bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin démographics và thông tin về hoạt động của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào trừ khi:

  • Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.
  • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn để tuân thủ luật pháp hoặc một trát hầu tòa hợp lệ.
  • Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hoặc sự an toàn của bản thân, của người khác hoặc của XSMN Thứ 4.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ hoàn toàn an toàn khỏi mọi vi phạm bảo mật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật đã cập nhật trên trang web của chúng tôi.