Thống kê nhanh Bình Định cập nhật các con số chính xác, chi tiết