Thống kê nhanh Quảng Trị cập nhật các con số chính xác, chi tiết