Thống kê nhanh Miền Bắc cập nhật các con số chính xác, chi tiết