Thống kê nhanh Kiên Giang cập nhật các con số chính xác, chi tiết